Tegevusvaldkonnad:

 

Veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine;
Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine;
Automaatsete tulekustutussüsteemide projekteerimine (sprinklerkustutus);
Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine;
Energiaauditi tegemine;
Energiamärgise väljastamine.